Nuo pat pirmų dienų Matildos lituanistinėje mokyklėlėje Tomukas (trys metai) jautėsi drąsus ir laimingas. Kiekvieną šeštadienį noriai ir džiaugsmingai keliaujame į mokyklėlę. Tomas namo parsineša begalės darbelių ir naujai išmoktų Lietuviškų žodžių. Mėgstamiausia Tomo išmokta dainelė - “du gaideliai”, kurią jis dainuoja močiutei iš Lietuvos, kas kart kai kalba telefonu. Linkime daug gražių ir ilgų metų Matildos mokyklėlei gyvuoti.

Tomo tėveliai

Ačiū ir tris kartu valio! Už idėją, už norus ir galimybę vaikučiams tobulėti, augti kartu su Jumis. Mokytis niekada nevėlu ir vieni kitų pagalba - idėjomis, tobulėsime kartu.

Elzės Agotos tėveliai

Viskas labai gerai smagu ir gražu, smagūs renginiai, šauni mokykla, viskas tiesiog puiku. Malonus kolektyvas, smagu, kad turime tokia mokykla. Ačiū Jums.

Matas

Tija labai yra patenkinta, kad gali mokintis Lietuvių kalbos, nors ir kalbėti lietuviškai moka. Labai jai patinka šiltas mokytojų bendravimas. Visada su nekantrumu nori važiuoti į mokyklą. Grįžta visada pilna įspūdžių.

Tijos mama

Vaikai nelanko mokyklos Lietuviškos, bet dalyvauja mokyklos organizuojamuose šventėse. Mokytojos Edita ir Aistė yra labai organizuotos ir šaunios moterys. Atrodo, kad tikrai atiduoda visą save, kad visiems būtų gerai. Tikiuosi išeis vaikučius atvežti į Lietuvių kalbos pamokas, nes net neabejoju, kad jos yra tokios pačios šaunios kaip ir visi organizuojami užsiėmimai. Didelės sėkmės ateityje ir tik į priekį. Ačiū, kad esate.

Dviejų vaikų mama

I had lots of fun in the school. Emily labai patiko bendrauti su vaikais ir išmokti naujų žodžių. Puikus renginys, ačiū.

Emily Eyre

Labai ačiū už Jūsų pastangas ir dėmesį mūsų vaikučiams. Labai smagu, kad skiriate dėmesį ne tik lietuvių kalbai, gramatikai, bet ir lietuviškų tradicijų puoselėjimui.

Mato mama

Labai nudžiugino mus, kad įsikūrė lietuviška mokyklėlė. Žodžiais sunku apsakyti kaip džiaugiamės mokytoja ir gebėjimu pritraukti vaikučius mokyti lietuvių kalbos. Ačiū už Jūsų sunkų darbą. Pagarba Jums.

Mia mama

Ačiū mokytojoms Editai ir Aistei už Jūsų organizuotumą, pastangas, užsispyrimą ir tokį gražų ir didelį norą palaikyti Lietuvybe mūsų angliškoje aplinkoje. Emilytei labai patinka lankyti Lietuvišką mokykla ir mokintis lietuvių kalbos. Jai labai patinka dainuoti lietuviškas dainas, daryti darbelius ir šokti. Ačiū labai

Dovilė Emily mama

Labai didelis ačiū Lietuvių vaikų mokyklos įkūrėjai Aistei, kad atnešė į Newbury lietuviškų vėjų, džiaugsmo ir idėjų gausą per Matildos mokyklėle. Didžiulis ačiū jos mamai, mokytojai Editai už nuoširdų vaikų priėmimą, skatinimą, lavinimą ir kantrybę. Jums abiems linkime abu si Viljamu nuostabių Šv. Kalėdų, ypatingas dėkui už nuostabų Kalėdinį žiburėlio renginį. Su meile ir pagarba Kristina ir Viljamas.

Kristina Viljamo mama

Labai dėkojame nuostabiosioms Aistei ir Editai įkūrus tokią puikią lietuvių kalbos mokyklėlę mūsų krašte. Jus ne tik puikiai atliekate savo darbą, bet tikrai akivaizdu, kad mylite, tai ką darote, tam skiriate labai daug laiko ir pastangų ir visa tai darote iš širdies. Nuoširdžiai Jums dėkojame ir linkime kuo didžiausios sėkmės puoselėti mokyklėlės ateitį.

Elzė Otis mama

Labai dėkoju už Jūsų pastangas ir iniciatyvą, bei įkūrus LT mokyklėle Newbury. Tai nuostabu. Dėkoju už nuostabų kalėdinį renginį, renginys šaunus, vaikų pasirodymas, Kalėdų senelis, vaišės ir muzika. Ačiū Jums už plėtojamą Lietuvių bendruomenę.

Otis močiutė Jolita