Mūsų pirmosios Kalėdos

Nuo "Matildos lituanistinės mokyklos" atidarymo mes ne tik stropiai mokėmės, bet ir atsakingai ruošėmės šventėms, puoselėjant tradicijas ir lietuvybę. Mūsų kalėdiniame žiburėlyje dalyvavo mokiniai nuo 3 iki 11 metų, o juos stebėjo ir jų debiutu džiaugėsi tėveliai, giminaičiai bei vaikai iš aplinkinių miestų, kurie nėra lietuviai. Siekiame supažindinti su lietuviška kultūra ir kitus vaikus bei jų tėvelius. Siekiame supažindinti su lietuviška kultūra ir kitus vaikus bei jų tėvelius ir džiaugiamės tokiu gausiu būriu – viso dalyvavo net 32 vaikai ir 85 svečiai.